İçeriğe geç

MEDYA VE KÜLTÜR DERGİSİ HAZİRAN 2022 SAYISI İÇİN MAKALE ÇAĞRISI

Uluslararası hakemli bir dergi olarak Ocak 2021’de yayın hayatına başlayan Medya ve Kültür Dergisi’nin ikinci sayısı Aralık 2021’de yayımlandı. Dergiye gönderilen makaleler, hassasiyet ve sorumluluk bilinci ile hareket eden editörlerimizin etik ve bilimsel ilkelerden taviz vermeden yaptığı ön değerlendirme sonrasında alanında uzman hakemlerle paylaşılmaktadır. Kör hakemlik sistemi sonucunda en az iki hakemin olumlu raporu ile makaleler yayın sürecine dâhil edilmektedir.
Henüz iki sayı yayımlamış bir yıllık bir dergi olmasına rağmen, ilk sayıdan itibaren ASOS Index, DRJI (Directory of Research Journal Indexing), I2OR (International Institute of Organized Research), ASI (Advanced Science Index) ve Researchbib olmak üzere 5 ayrı dizin tarafından taranmaya başlamıştır. Diğer alan indeksleri ve ULAKBİM dizininde taranmak üzere gerekli koşullar titizlikle takip edilmektedir.
Yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) çıkan Medya ve Kültür Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde araştırma makalesi ve kitap incelemeleri yayımlamaktadır. Interdisipliner bir araştırma alanı olan kültürel çalışmalar ve medya konularında özgün çalışmalara yer veren Medya ve Kültür Dergisi, araştırma makaleleri yanında, kavramsal ve kuramsal yöntemi benimseyen özgün bilimsel çalışmaları da yayımlamayı amaçlamaktadır.

Medya ve Kültür Dergisi 3. sayısı için makale kabulü yapılacak alanlar:
Dil ve kültür, kimlik, oryantalizm/oksidentalizm, temsil, gerçekliğin sosyal inşası, post-kolonyal çalışmalar, etnisite çalışmaları, siyasal kültür, siyasal iletişim, küreselleşme ve kültür, medya ve kültür, kültürlerarası iletişim, kültürel antropoloji, tarihsel sosyoloji, göç çalışmaları, iletişim ve kültür, (yeni) medya çalışmaları ve uluslararası iletişim

Medya ve Kültür Dergisi, Haziran 2022’de yayımlanacak 3. sayısı için 30 Nisan 2022 tarihine kadar makale kabul edecektir. Yazarlarımız eserlerini resmi web sayfamız (http://medyavekultur.com/ )üzerinden sisteme yükleyebilirler.

Prof Dr. Yusuf ADIGÜZEL
Editör