İçeriğe geç

Amaç ve Kapsam

AMAÇ

Kültürel Çalışmalar ve Medya, 2021 yılında yayın hayatına başlayan, uluslararası, açık erişimli, elektronik ve hakemli bir dergidir.  Aralık ve Haziran  ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan Kültürel Çalışmalar ve Medya dergisi kültürel çalışmalar  ve iletişim alanına kuramsal, betimsel, kavramsal ve özgün araştırmalarla  nitelikli bilimsel katkı sağlamayı amaçlamaktadır.  Disiplinlerarası özelliğiyle kültürel çalışmalar ve iletişim alanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sunmayı hedefleyen Kültürel Çalışmalar ve Medya dergisi, bu alanlarda çalışan bilim insanlarının çalışma ve araştırmalarını paylaşabilecekleri akademik bir platform sunmaktadır. Kültürel Çalışmalar ve Medya, amaçlarını gerçekleştirirken dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik ve bilim etiği ilkelerine uygun olarak hareket etmektedir.

KAPSAM

2021 yılında yayın hayatına başlayan Kültürel Çalışmalar ve Medya dergisi kültürel çalışmalar ve iletişim alanlarında Türkçe ve İngilizce makalelere yer vermektedir.   Aralık ve Haziran aylarında yayınlanan Kültürel Çalışmalar ve Medya dergisi kültürel çalışmalar ve iletişim alanlarında özgün, nitelikli teorik ve/veya uygulamalı çalışmalara yer vermektedir. Kültürel Çalışmalar ve Medya dergisine gönderilen akademik çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayımına karar verilememiş olması gerekmektedir. Makale başvuru, değerlendirme ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Başvurusu yapılacak bilimsel çalışmalar dergi yazım kuralları, benzerlik oranı ve editör kurulu ön değerlendirme aşamalarından geçtikten sonra en az iki kör hakem değerlendirmesine sunulmaktadır. Kültürel Çalışmalar ve Medya dergisi COPE (Committee on Publication Ethics) ve Budapeşte Açık Erişim Politikası’na uygun olarak yayınlarını sürdürmektedir.